IX. Mistrovství ČR Border Colií v obedienci
8.9.2018 v areálu Nový Svět - Dvůr Králové n/L.


Hlavním partnerem, sponzorem Mistrovství je Fitmin, značka výživových programů pro psy, kočky a koně.“

 

 

 

 

 

 

 

IX. Mistrovství České republiky border collií  v obedienci

konané pod záštitou klubu BCCCZ   

Hlavním partnerem, sponzorem Mistrovství je Fitmin, značka výživových programů pro psy, kočky a koně.“


areál Nový Svět Dvůr Králové n.Labem

sobota 8.9.2018

Rozhodčí:  Lukáš Jánský (rozhodčí MS obedience 2019), Petra Štolová

             

Steward:  Dacejová Radka, Kracíková Vilemína

Otevřeny tř. OB1, OB2 a OB3 (CACT, res.CACT)

(max.počet 50týmů-soutěž proběhne souběžně na dvou soutěžních placech)
Startovat mohou pouze border collie s průkazem původu  FCI

Mistrovství i doplňkových  závodů se mohou zúčastnit i zahraniční týmy.

Start v jednotlivých třídách se řídí platným řádem Klubu obedience v ČR.

                Doprovodné závody (otevřeno pro všechna plemena i psi bez PP):

Speciální závod začátečníků dle OBZ

propozice viz kalendář akcí klubu OB – zde i přihlašování

max.počet 30 týmů

Závod je otevřen pro všechna plemena (i psy bez PP)

Start se řídí platným řádem klubu Obedience CZ, tř.OBZ

Závod je se zápisem zkoušky do VK

Rozhodčí Alexandra Křivohlavá, steward Dana Valešová


ŠprtOBití

Neoficiální závod

Max.počet 15 týmů

Závod je otevřen pro všechna plemena (i psy bez PP)

1.kategorie 6-12 měsíců

2.kategorie psi nad 12 měsíců


Pravidla:

1.kategorie 6-12 měsíců  Provedení 5 cviků: chůze (rovná chůze 5m, zastavení), přivolání (3m), aport, polohy na dálku, vyslání do čtverce. Pokud není napsáno jinak, platí dle OBZ. Při provádění cviku je možné držet motivační pomůcku (pamlsek, hračku) v ruce, psovod na ni nesmí psa upozorňovat. Mezi cviky bude možné psa odměnit hračkou, pamlskem. Při vysílání do čtverce je možné položit motivační pomůcku do čtverce (pamlsek pouze v uzavřené krabičce psovoda).       

2.kategorie nad 12 měsíců (kteří ještě nenastoupili na závod či zkoušku obedience). Závod „nanečisto“ Provedení 5 cviků dle OBZ: chůze, přivolání, aport, polohy na dálku, vyslání do čtverce. Mezi cviky bude možné psa odměnit hračkou (pamlsky ne!!!)

 

Přihlášky budou přijímány až po uhrazení startovného. V případě neúčasti týmu bude
startovné použito na uhrazení provozních nákladů a tým nemá nárok na jeho vrácení.

 

Přihlašování na VIII. Mistrovství border collií v obedienci a na Speciál začátečníků (dle OBZ) pouze přes: https://akce.obedience.cz/  UZÁVĚRKA přihlášek 31.8.2018

 

Přihlášky do neoficiálního závodu ŠprtOBití zasílejte na e-mail: ladislava.richterova@seznamc.z

Přihláška ke stažení na stránkách Mistrovství zde: https://mrbocob.webnode.cz/propozice/

 

Platby startovného zasílejte na účet číslo: 1940238339/0800.

Jako variabilní symbol uveďte: 08092018

Do poznámky pro příjemce uveďte MROB+vaše příjmení.

 

Startovné MČR BOC v OB a Speciál začátečníků:

- člen klubu BCCCZ nebo klubu Obedience CZ:  550 Kč

- ostatní:                                                                  650 Kč

 

Startovné neoficilního závodu ŠprtOBití:

-       člen klubu BCCCZ nebo klubu Obedience CZ                  300 Kč

-       ostatní                                                                                 400 Kč

 

Pro platby ze zahraničí: IBAN CZ82 0800 0000 0019 4023 8339

Shift (BIC) : GIBACZPX

 

Všichni startující v soutěži Mistrovství i doprovodného závodu Speciálu začátečníků musí mít s sebou svou výkonnostní knížku!!! V případě, že ji nebudou mít, nebudou vpuštěni na start závodu (bez náhrady startovného).

      Mistrovství i doplňkových  závodů se mohou zúčastnit i zahraniční týmy.

Mistr České republiky border collií v obedienci 2018
Titul bude zadán nejúspěšnějšímu českému týmu, který splní limit pro úspěšně vykonanou zkoušku v nejvyšší třídě OB3.
Mistr České republiky border collií v obedienci  musí žít na území nebo být občanem ČR.
Pes musí být zapsán v české plemenné knize nebo pocházet z české chovatelské stanice, musí být označen čitelným tetováním nebo čipem
.

Pravidla: Soutěž bude probíhat dle platných řádů Obedience České republiky, povinností účastníků je znalost zkušebních řádů. V případě, že tým po odeslání přihlášky přestoupí díky složené zkoušce do vyšší třídy, musí o této skutečnosti neprodleně uvědomit pořadatele. Pokud bude zjištěno, že tým startuje v neadekvátní třídě, nebude mu umožněna účast na soutěži. MČR je otevřené i pro zahraniční účastníky.

Kontakt:

Lada Richterová, tel. 603 242 866, e-mail:  ladislava.richterova@seznam.cz

 

Podmínky účasti:
Dodržování zákona 246/92 Sb. na ochranu zvířat proti týrání v platném znění. Každý závodník je povinen důsledně dodržovat čistotu v areálu a přilehlém okolí. Pořadatel neodpovídá za škody způsobené psem nebo psovodem ani za ztrátu nebo úhyn psa. Všechna zúčastněná zvířata musí být klinicky zdráva. Psi, kteří neprošli veterinární přejímkou, se nesmí akce zúčastnit. Psi musí být vybaveni pasem pro malá zvířata nebo očkovacím průkazem obsahujícím záznam, že pes byl v době od 21 dnů do jednoho roku před konáním akce očkován proti vzteklině a je v imunitě proti psince, parvoviróze a leptospiróze. Psi pocházející z členských zemí EU a třetích zemí musí být doprovázeni platným pasem pro malá zvířata a musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského Parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26.5.2003. Po dobu konání akce majitelé zabezpečí svá zvířata tak, aby nedocházelo k vzájemnému napadání nebo případnému poranění osob. Na akci nebude vpuštěn pes s kupírovanýma ušima, zkoušek se nesmí účastnit agresivní psi. Háravé feny musí být drženy mimo cvičební prostor a nahlášeny pořadateli.

 

 

místo konání:

 Areál Nový Svět, Dvůr Králové n.L.

 Mapa: https://www.agilitynovysvet.wz.cz/KONTAKT/mapa.gif

Příjezd: na hlavním průtahu městem (Praha-Trutnov) odbočíte mezi benzinovou pumpou ÖMV a Kauflandem a za Kauflandem se dáte mírně doleva. V areálu jsou k dispozici odkládací kotce pro psy.

Občerstvení: Zajištěno v areálu Nový Svět, včetně obědů.

Ubytování: Možnost stanování v areálu Nový Svět (80,- Kč/os/noc). 
Další možnosti ubytování naleznete na www.kralovedvorsko.cz a na www.mudk.cz

Více zde: https://mrbocob.webnode.cz/propozice/