Pořadí cviků OB1

05.09.2013 21:07

 

1)  Odložení ve skupině vleže
2)  Přivolání
3)  Aport
4)  Polohy na dálku
5)  Odložení do sedu za chůze
6)  Chůze u nohy
7)  Odložení do stoje za chůze
8)  Skok přes překážku
9)  Vyslání do boxu
10) Všeobecný dojem

 

Chůze:

začátek cviku - normální chůze - vlevo v bok - vlevo v bok - zastavit - 2 kroky vzad
2 kroky vpřed - normální chůze - čelem vzad - vpravo v bok - vpravo v bok
zastavit - normální chůze - čelem vzad - klus - vpravo v bok - vpravo v bok
normální chůze - zastavit - konec cviku