Pořadí cviků OB2

05.09.2013 21:12


1) Odložení ve skupině v sedě
2) Přivolání se zastavením
3) Směrový aport
4) Ovladatelnost na dálku (V-S-L-V-S-L)
5) Odložení do stoje a do sedu za chůze
6) Rozlišování předmětů (dřívka)
7) Chůze u nohy
8) Aport přes překážku
9) Vyslání do boxu
10) Všeobecný dojem

 

Chůze:

začátek cviku - pomalá chůze - vlevo v bok - čelem vzad - zastavit - 2 kroky vzad
2 kroky vpřed - klus - vlevo v bok - čelem vzad - vlevo v bok - čelem vzad
normální chůze - vpravo v bok - čelem vzad - zastavit - pomalá chůze - vpravo v bok
klus - vpravo v bok - vpravo v bok - normální chůze - vlevo v bok - vlevo v bok -
čelem v bok - zastavit - konec cviku