Pořadí cviků OB3

05.09.2013 21:17

 

1) Odložení ve skupině v leže
2) Odložení ve skupině v sedě
3) Směrový aport
4) Ovladatelnost na dálku (S-L-V-S-V-L)
5) Odložení za chůze - lehni - stůj - sedni
6) Rozlišování předmětu
7) Chůze u nohy
8) Aport přes překážku
9) Vysílání do boxu s přivoláním
10) Přivolání se zastavením a zalehnutím


Chůze:

začátek cviku - pomalá chůze - vlevo v bok - čelem vzad - zastavit - 2 kroky vzad
2 kroky vpřed - klus - vlevo v bok - čelem vzad - vlevo v bok - čelem vzad
normální chůze - vpravo v bok - čelem vzad - zastavit - pomalá chůze
vpravo v bok - klus - vpravo v bok - vpravo v bok - normální chůze - vlevo v bok -
vlevo v bok - čelem vzad - zastavit - vlevo v bok - vpravo v bok - normální chůze
čelem vzad - čelem vzad - zastavit - čelem vzad - 2 kroky vlevo - 2 kroky v pravo - konec cviku