Pořadí cviků OBZ

04.09.2013 22:09

1. Odložení vleže ve skupině
2. Skok přes překážku
3. Ovladatelnost na dálku
4. Držení aportovací činky 
5. Vyslání do čtverce
6. Odložení do lehu za chůze
7. Přivolání
8. Odložení do sedu za chůze
9. Chůze u nohy
10. Všeobecný dojem