Provedení cviků ŠprtOBití do 12. měs.

02.09.2012 18:11

 

Provedení cviků u kat. 6-12 měsíců:

Cviky vychází ze cviků třídy OBZ. Mezi cviky je možné psíky odměnit hračkou či pamlskem (dbejte, aby pamlsky nepadaly na zem!).Při provádění cviků je možné používat motivační pomůcku (pamlsek,hračku) v ruce, psovod na ni však nesmí psa během cviku upozorňovat.

 

chůze - rovná chůze 5 m, na konci zastavení na povel stewarda (psovod nebude penalizován za nepřirozené držení rukou, či nesení motivační pomůcky během cviku), možné dva slovní povely navíc pez penalizace

Přivolání: na 3 m, možno mít pomocníka, pokud pes neumí odložení.Cvik končí přiřazením buď rovnou k noze nebo předsednutím u psovoda (nebude se už dále řadit k noze). Hodnotí se rychlost, ochota psa při přibíhání a přesnost, ochota přiřazení k psovodovi. Při přiřazení psa je možné pohybem ruky navést psa k noze či do předsednutí.

Aport: držení aportu po dobu cca 3-4 s (zda vedle psovoda či před psovodem-viz OBZ si určí psovod před začátkem cviku) Vlastní aport.  Při pozici psovoda před psem v této poloze cvik začíná i končí. (psovod se nebude řadit ze základní pozice před psa a pak zpět)

Polohy na dálku: 2x změna poloh (sedixlehni, sednixlehni).Psovod může použít posunkový povel i  při prvním odložení do lehu (z výchozí pozice). Cvik končí zaujetím poslední polohy, psovod se nepřiřazuje zpět ke psu.

Vyslání do čtverce: motivační pomůcka může být umístěna ve čtverci (pamlsek pouze v uzavřené krabičce), cvik končí doběhnutím psa do čtverce - nesmí ho však jen proběhnout (nemusí zaujmout pozici lehni). Možné přidržení psa pomocníkem při odcházení psovoda do čtverce .